Cursos

Proper curs: Dia Hora Lloc
Curs d'introducció al Feng Shui 9, 16 i 23 d'octubre 2019 10:30 a 12:30h El Mercader de Venecia. Barcelona
Curs d'introducció al Feng Shui 9, 16 i 23 d'octubre 2019 17:30 a 19:30h El Mercader de Venecia. Barcelona
Curs d'introducció al Feng Shui 9, 16 i 23 de maig 2019 17:30 a 19:30h El Mercader de Venecia. Barcelona

PROGRAMA D’INTRODUCCIÓ AL FENG SHUI

Aquest programa de formació en Feng Shui consisteix en 3 sessions de 2 hores cadascuna on aprendrem a ser més conscients del nostre espai i a aplicar els principis d'aquesta disciplina per convertir la nostra llar o empresa en un lloc harmònic i ple de benestar.


En aquest curs aprendràs a:
• Crear harmonia en el teu entorn quotidià
• Reconèixer els elements inharmònics i els favorables
• Activar els espais on vius i treballes
• Potenciar la teva capacitat transformadora i creativa
• Veure d'una forma nova el teu entorn

Requisits: No són necessaris coneixements previs
Material: S’entrega dossier i mapa bagua
Inscripcions: info@kumkum.es

Nivell 1: Els principis del Feng Shui
• Els orígens del Feng Shui
• Què és i com funciona
• El Feng Shui a l'occident
• La matèria d'estudi: l'energia
• Claus per a prendre consciència del nostre espai
• Què ens proporciona: beneficis
• Els 3 principis del Feng Shui


Nivell 2: Yin-yang i els 5 elements
• El Tao i la importància del buit
• El yin i el yang
• Qualitats dels 5 elements
• On es troben
• Aplicació: casos pràctics


Nivell 3: el mapa Bagua
• Origen
• Les zones del mapa Bagua
• Com traçar-lo
• Absències i reforços
• Aplicació: casos pràctics